„სამართლებრივი წერის“ სახელმძღვანელოზე ერთწლიანი მუშაობა ნაშრომის გამოქვეყნებითა და საჯარო პრეზენტაციით დასრულდა