პოლიციელის მიერ ქუჩაში შეჩერება – პროცედურები და ადამიანის უფლებები