საჯარო დისკუსია ბრალდებულთა საპროცესო უფლებები საქართველოში

23 აპრილს, მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი განათლების ცენტრმა უმასპინძლა საჯარო დისკუსიას  ბრალდებულთა საპროცესო უფლებები საქართველოში.

განხილული საკითხები:
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება საქართველოში;
პირის დაკავება: გამოძიებისა და სასამართლო ეტაპები – სისხლის სამართლის პროცესი;
პოლიციის მიერ პირის დაკითხვა და დუმილის უფლება;
იურიდიული დახმარება სისხლის სამართლის საქმეებზე – პრაქტიკული განხორციელება;
სისხლის სამართლის პროცესის პრობლემური მხარეები;

მომხსენებლები იყვნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი, კონსტანტინე კუბლაშვილი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ლექტორი, ადვოკატი ირაკლი ჩომახაშვილი.

იხილეთ ღონისძიების ვიდეო ჩანაწერი:

ღონისძიების ფოტო ალბომი