საჯარო ლექცია: ევროპული აზროვნება ქართულ საჯარო სამართალში