საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება “საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი განათლების ცენტრი გთავაზობთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოკლე აღწერას საქმეზე “საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”.