საჯარო დისკუსია – პროპორციული საარჩევნო სისტემის თავისებურებები

27 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტეტის აკადემიურმა პერსონალმა და მკვლევრებმა სტუდენტებთან ერთად გამართეს საჯარო დისკუსია თემაზე: „პროპორციული საარჩევნო სისტემის თავისებურებები“. განიხილეს პროპორციული საარჩევნო სისტემის თავისებურებები, საერთაშორისო პრაქტიკა, უპირატესობები და ნაკლოვანებები.