საჯარო დისკუსია – პროპორციული საარჩევნო სისტემის თავისებურებები