სამართლის სკოლის მართლმსაჯულების გაძლიერებისა და სამართლებრივი განათლების ცენტრი აცხადებს კონკურსს სტაჟიორების მისაღებად